پلت سایه بیولیس Beaulis Mini Shadow

88,000 تومان

با پیگمنت بالا
بدون ریزش رنگ
بدون پودر شدگی
بدون ایجاد لک در پوست

پلت سایه بیولیس Beaulis Mini Shadow
پلت سایه بیولیس Beaulis Mini Shadow

88,000 تومان